WYKONANIE ATEX

WYKONANIE ATEX

Przenośniki przystosowane do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem są wykonywane i certyfikowane zgodnie z ATEX EX II 2D.

W celu zmniejszenia ryzyka i poprawy bezpieczeństwa, mamy w naszej ofercie urządzenia  mogące pracować w strefach Ex 3D (strefa 22), 2D (strefa 21) oraz 1D (strefa 20). Nasze urządzenia do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wyposażone są m.in. w czujniki i napędy przystosowane do danej strefy zagrożenia wybuchem, obudowy łożyskowe stojące są odsadzone od obudowy przenośnika o min. 60 mm, wały uszczelnione zostały dławicami sznurowymi, dodatkowo jeżeli jest taka potrzeba stosujemy rozbudowane system odciążające i tłumiące wybuch, oraz systemy gaśnicze. 

Urządzenia do stref wybuchowych są każdorazowo indywidualnie wyposażane wg wymogów klienta oraz warunków bezpieczeństwa. 

Każde z urządzeń wykonane do pracy w przestrzeni zagrożonej wybucham jest oznakowane.